Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde links, zijn eigendom van Mijn eigen Lijn. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mijn eigen Lijn.
 
De op deze website getoonde informatie wordt door Mijn eigen Lijn met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. 
 
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Mijn eigen Lijn behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De afbeeldingen, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Mijn eigen Lijn, (onderdelen van) de website te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen op de website aan te brengen.
 
Voor klachten en/of opmerkingen kunt u mailen naar: [email protected]